Vi skapar och bygger Nära hem för just ditt liv

Vi tycker om ansvar och planering lika mycket som kreativitet. Vi jobbar alltid nära våra kunder och det gäller oavsett om vi är underleverantörer på ett större bygge, utför olika typer av byggservice eller när vi tar helhetsansvar och skapar ett av våra arkitektritade Nära hem. Hos oss är det alltid lika nära hem till dig som till oss.

Det är så vi skapar ett Nära hem – och ett hus för livet

Avtal, strukturer och närhet – så här bygger vi för att ta ansvar hela vägen till ditt Nära hem

Drömhus hos Nära Hem

Vi genomför byggservice med varsam hand

Inspiration