Bygga med oss

AVTAL, STRUKTURER OCH NÄRHET

Så här jobbar vi för att ta ansvar hela vägen till ditt Nära hem

Vis av lärdom från alla år och våra erfarenheter vet vi att avtal som alla parter förstår och vill skriva på är den bästa starten på ett bra samarbete. Vi kanske låter tråkiga men det är faktiskt tvärtom. Genom att vara noga och prata ihop sig kring förväntningar lägger vi grunden för kreativitet och drömmar som leder fram till just ditt Nära hem – och ditt hus för livet.

Viktiga steg på vägen
Här är några exempel på avtal och steg som vi jobbar efter på vägen fram tills att du får nycklarna till ditt Nära hem. Ordning & reda – och avtal – gäller förstås lika mycket när vi genomför ett större byggprojekt eller något av våra ROT-projekt.

Entreprenadkontrakt – Ett entreprenadkontrakt enligt ABS 18 undertecknas, där utförandet på huset beskrivs samt ansvarsförhållanden mellan er som byggherre och oss som entreprenör formaliseras.

Bekräftelseprocess – I bekräftelseprocessen planeras vilka val som behöver göras och när dessa ska göras, allt från val av fasadpanel, köksinredning och tapeter till placering av eluttag. Här går det att ändra på val som är angivna i det undertecknade entreprenadkontraktet, alla ändringar dokumenteras. Vi guider er genom alla steg, så att besluten tas i rätt ordning, i takt med att bilden av ert färdiga hem växer fram.

Projektering – Under projekteringen tas bygghandlingar fram och en utförlig tidsplan för bygget upprättas.

Genomgång och presentation av snickare – Inför att bygget startar har vi en gemensam genomgång av bygghandlingar och tidsplan. Ni får också en presentation av snickarna från Nära hem som kommer bygga ert hus.

Byggnation – Bygget av ditt hem startar med markarbeten och gjutning av grunden. När detta är klart etablerar sig våra snickare på bygget och huset byggs. Ni får gärna besöka arbetsplatsen under byggets gång, men det är viktigt att detta sker genom bokade möten – inte minst av säkerhetsskäl.

Städning och besiktning – När huset är färdigbyggt är det dags för slutstädning. En gemensamt utsedd besiktningsman genomför slutbesiktningen. Vid besiktningen deltar även produktionsansvarig, snickarna och förstås ni som fastighetsägare.

Inflyttning – När allt är godkänt utfärdar stadsbyggnadskontoret ett slutbesked, vilket är ett bevis från kommunen på att ni som fastighetsägare har uppfyllt samhällets krav och att projektet är godkänt och avslutat.